Adviezen / zienswijzen

Logo Dorpsraad nieuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Advies windpark
Advies concept structuurplan bomen en concept richtlijn hinder en overlast
Advies dorpraad Berghem inzake mestverwerkingsbedrijf
Zienswijze dorpraad Berghem inzake mestverwerkingsbedrijf
Concept Visie op de Vrijetijdseconomie van Oss’

2015

Reactie Gemeente op Advies herinrichting Zevenbergseweg
Advies herinrichting Zevenbergseweg
Advies aan het College, betreffende het Integraal Uitvoeringsplan

2014

Reactie op antwoord gemeente t.a.v. advies hondenbeleid
2 adviezen gehonoreerd

2013

Verzoek heroverweging sluiting Rabobank Berghem
Antwoord ophalen plastic afval in hel buitengebied
Ophalen plastic afval in het buitengebied
Lijndienst Oss Schaijk
Advies aan College IUP 2013-2016
Reactie op Kadernota en Visie Openbare Ruimte

2012

Advies straatnamen 01-05-2012
Voorontwerp bestemmingsplan Berghem Zuid 15-06-2012
Advies sfeerverlichting 14-09-2012

2011

Advies mobiliteitsplan 29-12-2010
Advies Nieuw Zevenbergen 19-01-2011
Advies motorcross provincie 19-01-2011
Advies bosomvorming Berghem 2 17-02-2011
Advies inzake fietspad Willandstraat 17-02-2011
Advies Koepelweg 1, Berghem 15-03-2011
Puntkomma 1 18-05-2011
Puntkomma 2 18-05-2011
Advies opbouwwerk aan gemeenteraad 23-06-2011
Advies JOB Piekenhoef 14-07-2011
Advies scouting Willandstraat 08-09-2011
Advies aanpassing Spaanderstraat 29-12-2011