Rien van Gaal - 70 jaar Misdienaar.

Riwnvan Gaal1Misdienaar, een levenslange carrière!
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Rien van Gaal uit Berghem op acht jarige leeftijd door Jan van Schaijk, die naar het seminarie was geweest, opgeleid werd als misdienaar. Alles werd in het Latijns geleerd. De studie duurde zeker zes weken en werd thuis gedaan. In 1949 kreeg je voor deze studie geen getuigschrift en ik betwijfel het of er hiervoor ooit een diploma is uitgereikt.

“Een misdienaar is tijdens de diensten en H. Eucharistievieringen de pastoor, kapelaan of andere voorganger behulpzaam.”

Rien was bijna alle dagen van de week als misdienaar bij die diensten betrokken. Kapelaan Kreybolder haalde hem voor schooltijd van huis op als andere misdienaars niet op tijd in de kerk konden zijn. Rien woonde dichtbij, in de Kerkstraat.

Ook bij uitvaarten en trouwerijen werden de jongens van school gehaald, om pastoor van de Weert mee te helpen bij de H. Missen. Overigens deden ze dit graag, omdat ze dan vrij waren van school.

Rien is zijn hele lagere schoolperiode tot aan zijn veertiende jaar misdienaar geweest in de St. Willibrorduskerk te Berghem.

Begin jaren vijftig kwamen de Broeders van Liefde op de jongensschool, om te praten over het volgen van een gedegen studie en de voorbereiding op het kloosterleven. Men kon kiezen uit een opleiding aan de Mulo of de Ambachtsschool.

Zes jongemannen uit Berghem gingen naar het Juvenaat in Etten-Leur.

Riwnvan Gaal2Rien heeft hier de Mulo doorlopen. Hij is op het internaat ingetreden als Broeder van Liefde in Venray. Postulaat voor een half jaar in Oostrum, daarna gekleed en Noviciaat voor een jaar. Twee jaar tijdelijke gelofte gedaan als Broeder van Liefde. Zijn kloosternaam was Broeder Venantius, maar eind 1962 is hij uitgetreden. Hij had gestudeerd voor psychisch verpleger en tijdens zijn studietijd werd Rien ook als misdienaar ingezet.

Na zijn uittreden solliciteerde hij bij het St. Anna Ziekenhuis in Oss als leerling A verpleger. Hij zou als eerste mannelijke verpleger deze studie gaan volgen, maar het was er de tijd nog niet voor. Uiteindelijk is hij bij de PTT terecht gekomen en heeft daar 33 jaar, tot zijn pensioen, gewerkt.

In zijn hele leven, tijdens opleidingen en werk, ongeacht waar hij woonde, is Rien altijd als misdienaar/acoliet werkzaam geweest.

Rien zegt hierover: “Je helpt mensen die jouw hulp nodig hebben. Vooral omdat je misdienaar bent, kun je laten zien dat je dient.

“Dienen” wil zeggen: klaar staan. Goede dingen doen voor iemand anders dan jezelf. Je mag proberen God te dienen. Maar je dient God ook doordat je mensen dient. Als je klaar staat voor andere mensen ben je een goede leerling van Jezus. Dan ben je een goede misdienaar of acoliet.” Klaar staan voor een ander als vrijwilliger voor een groep of vereniging is een vaststaand feit in onze gemeenschap.

Pastoor van Genugten heeft de Berghemse gemeenschap en de kerk hiermee kennis laten maken en verschillende vrijwilligersgroepen samengesteld, die verantwoordelijk waren voor o.a. bloemen, schoonmaak, onderhoud, tuin, kerkhof en woord- en communiediensten.

Er waren zeker 23 misdienaars en Rien werd gevraagd om voortaan mee te werken als koster samen met drie anderen.

Rien van Gaal is zeventig jaar actief in de kerk. Hij heeft met verschillende pastoors, kapelaans en diakens samengewerkt. Zonder twijfel heeft Rien lang in onze kerk en parochie, met veel aandacht en precisie, veel goeds gedaan en gebracht en nog zal brengen, al denkt hij soms met weemoed terug aan de goede oude tijd.

Het is dan ook heel jammer dat men vorig jaar, vanwege de coronamaatregelen, zijn uitzonderlijke jubileum, maar in beperkte mate heeft kunnen vieren.

Uit: Parochieblad St. Willibrordus Oss, www.parochiewillibrordus.nl.

Tekst en foto’s: Ineke Mulders.