Belevingsonderzoek begrazing De Maashorst We horen je graag!

team maashorstMAASHORST-  Het begrazingsgebied van De Maashorst wordt beheerd volgens het principe procesnatuur met inzet van grote grazers. Dit jaar wordt de begrazing in De Maashorst geëvalueerd. Een onderdeel van deze evaluatie is een onderzoek naar ervaringen van gebruikers van het gebied. Jouw ervaring dus!  

In de evaluatie worden de effecten van de begrazing met grote grazers onderzocht op de ecologie van het gebied en op de beleving en ervaring van recreanten en bezoekers van de Maashorst.

We horen je graag!

We hopen dat een breed scala aan respondenten bereid is om mee te doen aan het onderzoek, zodat we een representatieve uitkomst van het belevingsonderzoek krijgen. 

Meedoen aan het onderzoek kan door het anoniem invullen van een vragenlijst en door eventueel aanvullend mee te werken aan een telefonisch interview waarin dieper op bepaalde vragen wordt ingegaan. In dat geval is de door jou ingevulde vragenlijst niet meer anoniem. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag en is te bereiken via het nieuwsbericht ‘belevingsonderzoek’ op allemaalmaashorst.nl.

Aan het eind van de vragenlijst kun je aangeven of je tevens gebeld wilt worden voor een verdieping per telefonisch interview. Wij maken een blinde selectie uit de aanmeldingen die we hiervoor krijgen.

Onder de deelnemers verloten we 2 rondleidingen voor 2 personen met een persoonlijke gids door De Maashorst. Een bijzondere ervaring die zelfs voor de grootste kenners nog verrassende plekjes en weetjes zal opleveren. Invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 10 juni.

Voor meer info https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDIWFF9go3d4rCLQ6UVkMGLJOmGCQ2Qb6uD4hahPbp0TcA2g/viewform?vc=0&c=0&w=1

Het belevingsonderzoek maakt deel uit van een brede evaluatie van het begrazinsgbeheer in De Maashorst. Voor een artikel over de evaluatie verwijzen we naar https://www.allemaalmaashorst.nl/evaluatie-beheer-natuurgebied-de-maashorst/