Kinderhulp collecteert digitaal voor school- en speelmateriaal

kinderhulpDe collectanten maakten zich klaar om van 20 t/m 25 april 2020 langs de deuren te gaan om geld op te halen voor kinderen in armoede. Wegens het coronavirus dat Nederland in de greep houdt is de collecte echter opgeschort. Een flinke klap voor Nationaal Fonds Kinderhulp, omdat dit juist de gezinnen raakt die financieel krap zitten. Uit de stijging in aanvragen blijkt dat de behoefte aan school- en speelmateriaal groot is.  

Hardwerkende ouders die hun baan (dreigen te) verliezen, gezinnen die 24/7 op elkaar aangewezen zijn en kinderen die thuis hun schoolwerk moeten doen. Het is voor iedereen een stressvolle tijd die vraagt om aanpassingsvermogen. Des te meer geldt dat voor gezinnen die leven rond het wettelijk minimum inkomen. Uit onderzoek van Kinderhulp onder (jeugd)hulpverleners blijkt dat meer dan 40 procent zich vooral zorgen maakt over thuisscholing en ontspanning van de kinderen uit deze gezinnen. In de afgelopen weken zag het fonds al een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor school- en speelmateriaal, zoals die fiets, (educatief) speelgoed of een laptop. En dat is juist nu dus harder nodig dan ooit.

Het wegvallen van de collecteweek is een flinke klap. Kinderhulp beraadt zich nog op alternatieven samen met de andere fondsen en Stichting Collecteplan, maar is toch een digitale collecte gestart. Iedereen kan een bus aanmaken en digitaal collecteren tijdens de Kinderhulp-collecte van 20 t/m 25 april. Het fonds, dat dit jaar 60 jaar bestaat, hoopt hier toch een succes van te kunnen maken. Jan Wezendonk, directeur van Kinderhulp: “In deze tijden is het nog belangrijker dan ooit om de kinderen uit gezinnen met een krappe beurs te ondersteunen. Ook om zo de druk en stress die deze gezinnen ervaren iets te verlichten.”

1 op de 12 kinderen groeit in ons land op in armoede. Ook zij verdienen een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Ga voor meer informatie over Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl