Gouden Knol voor Marc van den Heuvel

Marc vd HeuvelMarc van den Heuvel heeft tijdens de receptie, ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Stichting Carnaval Berghem, de Gouden Knol ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding direct na de overdracht van zijn presidentschap, uit handen van zijn opvolger. De Gouden Knol wordt door het bestuur van SCB uitgereikt aan personen die een meer dan verdienstelijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving in het algemeen en aan het Berghemse carnaval in het bijzonder.

Tijdens zijn 10-jarig presidentschap heeft Marc, wellicht nog meer achter de schermen dan op de voorgrond, een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en de ontwikkeling van onze stichting en de carnavalsviering in ons dorp. Zo heeft hij er mede voor gezorgd dat in de verworven Knollenschuur ook daadwerkelijk carnavalswagens gebouwd konden gaan worden. In de vele vergaderingen, waarvoor we ook met regelmaat bij hem thuis welkom waren, konden we rekenen op zijn financieel inzicht en zijn besluitvaardigheid, afgewisseld met originaliteit bij het bedenken van oplossingen of nieuwe activiteiten.

Wat velen niet weten, omdat hij daar zelf niet mee te koop loopt, is dat hij in ons dorp al vele gezinnen en verenigingen met financiële problemen, pro deo heeft voorzien van begeleiding en advies. Ook vanuit zijn lidmaatschap bij de Lions Club, waarvan hij enkele jaren penningmeester was, heeft hij zich ingezet voor mens en maatschappij. Buiten het carnaval is Marc reeds diverse jaren actief bij CDA Oss. Eerst als penningmeester in het bestuur en sinds vorig jaar als gemeenteraadslid.

Als bestuurder neemt Marc zelf zijn verantwoordelijkheid, maar hij verzamelt ook mensen om zich heen waar je op kunt bouwen. Hij ziet het belang van een goed netwerk, zowel in als buiten het dorp. En dat netwerk kwam vaak van pas als hij het Knollenrijk weer eens mocht vertegenwoordigen op het gemeente- of het provinciehuis. Bij feestelijke gelegenheden, maar ook als het vinden van de juiste cijfers, woorden of politieke paden een uitdaging was. Hij was ook de afgevaardigde van onze stichting naar de Brabantse Carnavals Federatie, waarvan hij de afgelopen 4 jaren bestuurslid was.

Marc heeft het carnaval met de paplepel ingegoten gekregen door zijn vader Sjaak, die 35 jaar geleden twee jaar achtereen Prins van het Knollenrijk en daarna de eerste Opperknol was. Maar Marc gaf het carnaval, samen met zijn vrouw Bernice, die als Bezig Meidje diverse commissies versterkte, ook door aan zijn kinderen. Hun dochter Charlotte was jarenlang lid van de dansgarde, is daar nu trainster en neemt als wagenbouwer deel aan de optochten. Hun zoon Paul was lid van de jeugdraad en enkele jaren geleden jeugdprins en hij zong al diverse keren live op de jeugdpronkzitting.

In het dagelijks leven is Marc werkzaam als Head of Global Transfer Pricing bij Smurfit Kappa, een internationaal verpakkingsconcern.

Wij feliciteren Marc met zijn zeer verdiende onderscheiding en zijn hem tevens dankbaar voor zijn bijdrage aan de samenleving, het Bèrgse carnaval en onze stichting in het bijzonder.