RABOBANKCLUBKASCAMPAGNE

rabobank clubkascampagneHet is weer bijna zover, ook de Dorpsraad doet dit jaar mee. Als u lid bent van de Rabobank kunt u in de periode van 11 t/m 24 september uw stem uitbrengen. In tegenstelling tot andere jaren kunt u slechts één stem per vereniging/stichting uitbrengen. U kunt uw stemmen dus beter verdelen, wij hopen dat u daarbij ook aan ons denkt. Ons doel is de buurtpreventie in Berghem verder onder de aandacht te brengen en uit te breiden.

Namens de Dorpsraad Berghem
Ellie de Groot