Eric en Anuschka nemen afscheid van Dorpsraad

b34Op 1 maart was er weer een vergadering van de Dorpsraad. Met daarin een presentatie van het te realiseren verkeerscentrum, een voorstel om bloemengrasmatjes te plaatsen rondom ondergrondse containers op het Kerkplein, impressie van ‘The Passion’, op Goede Vrijdag in de St. Willibrorduskerk en de vaste onderwerpen zoals meldingen vanuit gebiedsbeheer en de wijkagenten. Op het eind van de vergadering werd stilgestaan bij het feit dat twee leden, Eric Remmerswaal en Anuschka van Oss-Boeyen, hebben aangegeven te stoppen met de Dorpsraad. Eind van de maand wordt bekend gemaakt hoe de nieuwe Dorpsraad er uit zal gaan zien.
Klik op "lees meer" voor de foto's van Bert Akkermans en klik <hier> voor het persbericht van de Dorpsraad.