Agenda Dorpsraad 01-03-2018

 

DORPSRAAD BERGHEM

Op donderdag 1 maart 2018 vergadert bovenstaande dorpsraad. De vergadering begint om  19.30 uur en is in dorpshuis ‘De Berchplaets’, aan de Sportstraat te Berghem.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Opening
  2. Presentatie door A. Smits betreffende een op te zetten verkeerscentrum aan de Osseweg.
  3. Mededelingen
  4. Eerste impressie door R. van Rodijnen over een grootse presentatie van ‘De Passie’ op 30 maart in de St. Willibrorduskerk in Berghem
  5. Mededelingen vanuit de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente Oss
  6. Mededelingen van onze wijkagenten
  7. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 12-12-2017
  8. Wat nog ter tafel komt
  9. Rondvraag

10.Sluiting

Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de voorzitter.