Dorpsraad Berghem (leden)

 

De huidige samenstelling van de Dorpsraad Berghem is als volgt:

18pietervanhouten

Voorzitter
Pieter van Houten
Tarwestraat 54, 5351 MK Berghem
Tel. 06-34054780

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben geboren en getogen in Oosterbeek, maar ik woon inmiddels alweer bijna 30 jaar in Berghem. Ik ben getrouwd en heb twee dochters en een zoon.
Mijn hele werkzame leven heeft zich afgespeeld in en voor het onderwijs in geheel Nederland, voornamelijk in directiefuncties en als onderwijsadviseur.

Sinds 1 april ben ik lid van de dorpsraad en bekleed de functie van voorzitter. Het is boeiend en bijzonder, dat de dorpsraad zich zo breed en met hart en ziel inzet voor de bewoners van Berghem en de leefbaarheid ervan. Hier wil ik graag een steentje in bijdragen. Ik ga mijn best doen om als voorzitter van de dorpsraad zichtbaar te zijn voor de bewoners en zie het als een uitdaging om de betrokkenheid van hen bij de dorpsraad te vergroten.

15dr Jan van Leest

Vice-voorzitter
Jan van Leest
Wilhelminasingel 42, 5351 CC Berghem
Tel. 0412-401565 / 06-16798888

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik heb reeds een aantal periodes zitting in de dorpsraad Berghem. De ervaring, die ik heb opgedaan, kan en wil ik natuurlijk goed gebruiken voor alle zaken, die de dorpsraad aangaan.

Bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van het centrum, een goede- en verkeersveilige ontsluiting van ons dorp (Zevenbergseweg, Kerkstraat, Julianastraat, Burg. van Erpstraat, Landbouwlaan). Zorgen voor een bevoorrading van de winkels, die zo min mogelijk hinder geeft.

De verandering in de zorg voor zowel de jeugd als de ouderen zal veel impact geven voor onze samenleving. Als dorpsraad zullen we ons inzetten voor de totale samenleving.

Ik ben getrouwd met Tonny Boeijen, wij hebben twee dochters, twee schoonzoons en twee kleinzoons.

15dr Bert van Deurzen

Penningmeester
Bert van Deurzen
Heistraat 1, 5351 PN Berghem
Tel. 0412-636990 / 06-29024069

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik woon sinds zeven jaar samen met mijn vrouw naar volle tevredenheid in Berghem. Ik ben geboren en getogen in Megen, getrouwd en toen in Oss gaan wonen. Vader van drie zonen en inmiddels de trotse opa van vier kleinkinderen. Ik ben ruim 38 jaar werkzaam bij de gemeentelijke overheid en momenteel in dienst bij de werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert als financieel adviseur. Daarnaast ben ik jarenlang maatschappelijk actief geweest in het bestuur van het speciaal onderwijs en was zeven jaar lid van de ledenraad van de Rabobank. Ik voel me in Berghem thuis en wil daarom iets betekenen voor de Berghemse gemeenschap. Vooral de leefbaarheid van de gemeenschap vind ik erg belangrijk. Een goed voorzieningenniveau is onontbeerlijk voor Berghem. Verder is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met de bewoners van de diverse buurten. Het is van belang om te weten wat er in de gemeenschap van Berghem leeft.

Het takenpakket van mij binnen de Dorpsraad is onder andere: ‘penningmeester’; ‘openbare ruimte en verkeer’; ‘zorg en welzijn’ en ‘aanspreekpunt voor het buitengebied’.

De komende periode wil ik samen met de andere dorpsraadsleden eraan werken, dat Berghem een goede plek is en blijft om in te wonen.

15dr Marianne Dreese

Secretaris
Marianne Dreese-van Leth
Maanstraat 19, 5351 GW Berghem
Tel. 06-26979796

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een derde termijn neem ik deel aan de dorpsraad, wederom als secretaris. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen, maar woon inmiddels al meer dan 40 jaar in Berghem, samen met mijn echtgenoot. Wij hebben een zoon en dochter. Ik was achtereenvolgens radiologisch laborante en medisch secretaris in het Wilhelminaziekenhuis en UMC St. Radboud, vervolgens heb ik in Berghem als zelfstandig pedicure en freelance verslaggever gewerkt, waarbij ik Berghem en zijn bewoners goed heb leren kennen. Ik heb veel mensen mogen interviewen die, op wat voor manier ook, van belang zijn voor Berghem in al zijn facetten. Als vrijwilliger was ik actief in het bestuur van ‘Vrouwen van Nu’, afdeling Berghem (vroegere KVO) en zit nog steeds in het bestuur van de werkgroep Internationale Vrouwendag Oss, mede-initiatiefnemer voor het Steunpunt Huiselijk Geweld. Ik heb Berghem in mijn hart gesloten en ik vind het contact met de bewoners, vooral voor het werk van de dorpsraad, cruciaal. Ik zal mij weer met hart en ziel inzetten voor de belangen van Berghem.

18dr Ellie de Groot

Secretaris
Ellie de Groot-Wagemakers
Halve Morgensstraat 3, 5351 NT Berghem
Tel.: 06-22295858

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben Ellie de Groot-Wagenmakers, geboren en getogen in Berghem. Al 47 jaar getrouwd met Ad, samen hebben wij 2 zoons, 2 leuke schoondochters en 4 kleinkinderen allen woonachtig in Berghem.
Voorheen was ik werkzaam als assistente/secretaresse Hoofd Inkoop van ziekenhuis Bernhoven in Oss. Ik ben al jaren actief in het verenigingsleven, de meeste mensen kennen mij van Berghem Sport, waar ik gedurende 10 jaar secretaris ben geweest.
Maar ook van Vrouwen van Nu (voorheen KVO) waar ik op dit moment deel uit maak van het bestuur. Graag wil ik mij als lid van de Dorpsraad de komende jaren inzetten voor de gemeenschap van Berghem

15dr Sandra Bouwman

Lid
Sandra Bouwman-van Dooren
Tarwestraat 80, 5351 MK Berghem
Tel.: 0412-403009

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben geboren in Bunnik en daarna naar Den Bosch verhuisd waar ik ben opgegroeid. Sinds 2006 woon ik met mijn man en kinderen in de Piekenhoef in Berghem. Na 18 jaar in Den Bosch te hebben gewerkt als administratief medewerker bij Lenze Aandrijftechniek heb ik j 1 jaar gewerkt als secretaresse afdelingshoofd in Ziekenhuis Bernhoven. I.v.m. de fusie tussen Bernhoven Oss en Veghel ben ik gaan werken bij Clinical Devices / AngioDynamics als medewerker Customer Service. Van 2008 t/m 2012 ben ik voorzitter geweest van het Oranje Comité in Berghem. Op bassischool de Fonkeling ben ik 3 jaar de penningmeester geweest. Ook ben ik 8 jaar organisator van de collecte van de Brandwondenstichting en 2 jaar voor de Nierstichting geweest in Berghem. Nu ben ik nog actief als vrijwilliger in de Berchplaets waar ik bij diverse activiteiten help en me inzet in de Decogroep. Ik wil in de dorpsraad me nog meer gaan inzetten voor de leefbaarheid voor alle bewoners van Berghem.

17dr Rogier Strik

Lid
Roger Strik
Het Reut 6, 5351 TA Berghem
Tel.: 06-31037511

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen met mijn vrouw en zoon woon ik met veel plezier in Berghem. We zijn allebei tevens lid van EHBO Berghem en worden zo bij diverse evenementen ingezet. Hierbij hebben we gezien dat Berghem een prachtig verenigingsleven heeft. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om eens mee te lopen met een buurtpreventie; dit was een leuke ervaring, waardoor ik eigenlijk bij elke buurtpreventie van de partij ben. Toen Eric Remmerswaal het erg druk kreeg als voorzitter ben ik samen met Tonny en Tiny de buurtpreventie gaan organiseren. Ik heb ook regelmatig de openbare vergaderingen van de dorpsraad bezocht en zag hierdoor, dat de dorpsraad een mooi instrument is dat bruggen kan bouwen tussen de gemeente en bewoners. Ik luister graag naar mensen en probeer daar waar ik kan te helpen; dat is ook de reden dat ik kaderlid ben bij de FNV. Het kaderwerk van FNV en de dorpsraad lijken in dat opzicht wel een beetje op elkaar; je probeert om het voor een ieder beter te maken, ook rekening houdend met de belangen van een ander. Ik ga mij voor de Berghemse gemeenschap in zetten om de leefbaarheid van Berghem op peil te houden, maar nog liever te verhogen.

 

 

E-mail dorpsraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg de ontwikkelingen van de Dorpsraad op onze Facebook-pagina.

 

 

Taakvelden (dagelijks bestuur)

Leden

Voorzitter
- Voorzitten vergaderingen
- Vertegenwoordigen DR in openbare aangelegenheden en overleggen
- Algemeen aanspreekpunt


Pieter van Houten

Vicevoorzitter
- Vervangen voorzitter bij afwezigheid vergaderingen en openbare gelegenheden.

Jan van Leest

Secretariaat
- Algemene correspondentie
- Postbehandeling
- Agendering en verslaglegging

Marianne Dreese / Ellie de Groot

Penningmeester
- Afwikkeling financiële aangelegenheden
- Bewaken voortgang financiële middelen en advisering subsidies.
- Beheer kleine kas
- Opstellen begroting en jaarrekening

Bert van Deurzen

Agendacommissie

Dagelijks bestuur

   

Taakvelden algemeen

Leden

Wijkgerichte zaken/Leefbaarheid
- Wijkschouw
- Buurtwerkt
- Bewonerscontacten

Marianne Dreese
Jan van Leest
Ellie de Groot

Jeugd en ouderen
- JOP ontwikkelingen
- Samenwerking scholen

Sandra Bouwman
Jan van Leest
Marianne Dreese

Openbare ruimte en verkeer
- Bestemmingsplannen
- Berchplaets
- Verkeerszaken/mobiliteit
- Openbaar vervoer

Bert van Deurzen
Jan van Leest
Pieter van Houten
Roger Strik

Sociaal domein
-WMO
-zorgcoöperatie
-sociale wijkteams

Sandra Bouwman
Bert van Deurzen
Jan van Leest

Subsidieverlening

Bert van Deurzen
Sandra Bouwman
Jan van Leest

Organisatie Nieuwjaars-bijeenkomst

Allen

Organisatie thema-avonden

De betreffende portefeuille-houder(s)

Communicatie

Marianne Dreese
Ellie de Groot
Met ondersteuning van Sandra Bouwman

 Stichtingen en verenigingen

Marianne Dreese
Pieter van Houten
Jan van Leest
   

Contactpersoon vanuit de Dorpsraad voor:

 

- Oranjecomité en werkgroep Dodenherdenking

Marianne Dreese
Pieter van Houten

- Motorcrossterrein

Jan van Leest
Bert van Deurzen

- Werkgroep Bosomvorming

Bert van Deurzen
Ellie de Groot

- Stichting Sinterklaas-intocht

Jan van Leest
Sandra Bouwman

- Buurtpreventie

Roger Strik
Marianne Dreese

- Buurt-WhatsApp-groepen

Marianne Dreese
Roger Strik

- Centrumplan en Servicepunt Berchplaets

Pieter van Houten
Bert van Deurzen
Jan van Leest

- SpaanderStraatsche Akkers

Jan van Leest
Roger Strik
Marianne Dreese

- Klankbordgroep Piekenhoef / buurtvereniging Berghem Zuid

Sandra Bouwman
Pieter van Houten

- Buurtvereniging 't Reut

Roger Strik

- Buurtverenigingen "Oud-Berghem"

Jan van Leest
Marianne Dreese

- Buurtverenigingen in het buitengebied

Ellie de Groot
Bert van Deurzen

- Burgerparticipatie en schil Dorpsraad Pieter van Houten
Ellie de Groot
Bert van Deurzen
- Ondernemerszaken Pieter van Houten
Jan van Leest
Bert van Deurzen
- Website en Twitter

Sandra Bouwman
Ellie de Groot
Marianne Dreese

 

 

18dorpsraad