ONDERSTEUNERS GEZOCHT VOOR HET HERDENKINGSMONUMENT

Heemkunde vereniging "Berchs-Heem" houdt zich bezig met het onderzoek naar en het levendig houden van de geschiedenis van ons dorp Berghem in Noord Brabant. Daarbij hoort natuurlijk ook het onderzoek naar slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit ons dorp. Om deze slachtoffers te gedenken op 4 mei, maakten wij gebruik van het oorlogsmonument dat in de vorm van een plaquette is ingemetseld in de muur van ons voormalige gemeentehuis.
Vanaf 1 januari 2014 is dat voormalige gemeentehuis overgegaan in particuliere handen en er is nu een bedrijf in gevestigd.


Wij vinden het niet passend meer om bij een bedrijfspand op 4 mei onze doden te herdenken, bovendien is de verkeerssituatie daar verre van ideaal. Daar komt bij dat na onderzoek is gebleken dat niet 4 slachtoffers, zoals vermeld op de plaquette, maar 19 personen uit ons dorp het leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog en de strijd in voormalig Nederlands Indië.
Op initiatief van de Heemkunde vereniging is daarom het Comité Nieuw Herdenkingsmonument Berghem gevormd, dat behalve uit onze eigen leden bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroep 4 mei en leden van de dorpsraad van Berghem.
In gezamenlijk overleg hebben wij gekozen voor een ontwerp van de vereniging Beeldend Berghem. Het nieuw te plaatsen Herdenkingsmonument betreft een Open Boek gemaakt van roestvrij staal met aan de linkerzijde een reliëf van een boom met vallende bladeren en aan de rechterzijde de namen de overleden personen. De locatie die is gekozen ligt op de hoek Wilhelminasingel/van de Heuvelstraat. Het bijzondere hiervan is dat hier een aantal straten bij elkaar komen waarvan een aantal namen ook worden vermeld op dit Herdenkingsmonument. Wij schatten in dat de totale kosten tussen de 20.000,= en 22.500,= euro gaan bedragen.
De Heemkundevereniging heeft uit eigen middelen een startkapitaal van 3.000,= euro ter beschikking gesteld, maar dat is natuurlijk slechts een begin.
Graag willen wij u (particulieren) vragen om ons project financieel mede te ondersteunen.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op NL38 RABO 0106 5168 17 t.n.v. Heemkundevereniging Berchs-Heem onder vermelding van “Herdenkingsmonument”
Alvast bedankt.
Namens
Werkgroep 4 mei, Leden van Dorpsraad Berghem
Heemkundevereniging Berchs-Heem
Voor info Gerard van der Linden 0624635166

Heemkunde vereniging "Berchs-Heem" houdt zich bezig met het onderzoek naar en het levendig houden van de geschiedenis van ons dorp Berghem in Noord Brabant.
Daarbij hoort natuurlijk ook het onderzoek naar slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit ons dorp. Om deze slachtoffers te gedenken op 4 mei, maakten wij gebruik van het oorlogsmonument dat in de vorm van een plaquette is ingemetseld in de muur van ons voormalige gemeentehuis.
Vanaf 1 januari 2014 is dat voormalige gemeentehuis overgegaan in particuliere handen en er is nu een bedrijf in gevestigd.
Wij vinden het niet passend meer om bij een bedrijfspand op 4 mei onze doden te herdenken, bovendien is de verkeerssituatie daar verre van ideaal. Daar komt bij dat na onderzoek is gebleken dat niet 4 slachtoffers, zoals vermeld op de plaquette, maar 19 personen uit ons dorp het leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog en de strijd in voormalig Nederlands Indië.
Op initiatief van de Heemkunde vereniging is daarom het Comité Nieuw Herdenkingsmonument Berghem gevormd, dat behalve uit onze eigen leden bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroep 4 mei en leden van de dorpsraad van Berghem.
In gezamenlijk overleg hebben wij gekozen voor een ontwerp van de vereniging Beeldend Berghem. Het nieuw te plaatsen Herdenkingsmonument betreft een Open Boek gemaakt van roestvrij staal met aan de linkerzijde een reliëf van een boom met vallende bladeren en aan de rechterzijde de namen de overleden personen. De locatie die is gekozen ligt op de hoek Wilhelminasingel/van de Heuvelstraat. Het bijzondere hiervan is dat hier een aantal straten bij elkaar komen waarvan een aantal namen ook worden vermeld op dit Herdenkingsmonument. Wij schatten in dat de totale kosten tussen de 20.000,= en 22.500,= euro gaan bedragen.
De Heemkundevereniging heeft uit eigen middelen een startkapitaal van 3.000,= euro ter beschikking gesteld, maar dat is natuurlijk slechts een begin.
Graag willen wij u (particulieren) vragen om ons project financieel mede te ondersteunen.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op NL38 RABO 0106 5168 17 t.n.v. Heemkundevereniging Berchs-Heem onder vermelding van “Herdenkingsmonument”
Alvast bedankt.
Namens
Werkgroep 4 mei, Leden van Dorpsraad Berghem
Heemkundevereniging Berchs-Heem
Voor info Gerard van der Linden 0624635166