Buurtbemiddeling (2)

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Helaas is dit niet altijd het 
geval. Geluidsoverlast, rommel rondom het huis, overhangende takken of andere 
overlastzaken kunnen leiden tot aanhoudende ergernissen en soms tot een burenruzie. In 
dat geval kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden. Onder begeleiding van vrijwillige 
bemiddelaars gaan buren met elkaar in gesprek om samen een oplossing voor het probleem 
te vinden. Hierdoor kan voorkomen worden dat problemen uit de hand lopen.