Thijs van Kessel stopt als wethouder van de gemeente Oss. Dit heeft hij donderdagavond aan de gemeenteraad laten weten. Op 23 mei biedt hij de gemeenteraad officieel zijn ontslag aan.

Thijs van Kessel (VVD) is sinds juni 2018 wethouder in de gemeente Oss. Hij is verantwoordelijk voor onder meer zorg en welzijn, burgerparticipatie, verenigingen en subsidiebeleid, recreatie & toerisme en evenementen, integratie en inburgering en vluchtelingenopvang. Ook is Thijs aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Lith en Oss Noord West.

Thijs van Kessel: “Ruim 20 jaar geleden ben ik op de Osse politieke trein gestapt. Via diverse tussenstations: van steunfractielid, commissielid, raadslid naar fractievoorzitter en jongste Osse wethouder ooit. Aan het begin van deze tweede termijn als wethouder heb ik aangegeven dat dit mijn laatste periode in de Osse politiek ging zijn.

Nu, halverwege deze bestuursperiode heb ik voor mezelf de balans opgemaakt en geconcludeerd dat het bij deze halte mijn tijd is om van de trein te stappen. Per 23 mei dien ik mijn ontslag in.

Met het volste vertrouwen dat er binnen de Osse VVD voldoende kwaliteit, verantwoordelijkheid en ambitie aanwezig is om de trein op de rails te houden!

Ik dank iedereen voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen 20 jaar in de Osse gemeentepolitiek. Voor nu gaan we aan de slag om de opvolging te organiseren. Rest mij niets dan alle betrokkenen in de Osse politiek veel wijsheid en alle goeds te wensen.”

Burgemeester Buijs-Glaudemans: “Thijs van Kessel staat midden in de samenleving en weet wat er speelt. En dat is nodig voor een wethouder die het sociaal domein en zorg in zijn portefeuille heeft. Is er iets niet duidelijk? Dan zoekt hij dat uit of gaat ervoor op pad. Dat bleek wel in coronatijd waarbij hij er persoonlijk voor zorgde dat mondkapjes en benodigdheden terecht kwamen bij de (zorg)instellingen en inwoners die dat nodig hadden.

Thijs van Kessel heeft een ontzettende goede kennis van zijn dossiers. Dat is fijn samenwerken met de (zorg)organisaties, onze medewerkers, politieke partijen in onze gemeenteraad en met het college. Dat Thijs vertrekt is een groot verlies voor gemeente Oss.”

Thijs van Kessel nieuwe directeur van Stichting railAlert

Met ingang van 1 september 2024 start Thijs van Kessel als directeur van Stichting railAlert. Hij volgt Jan Kees Hofker op wiens zittingstermijn per 1 oktober 2024 verloopt.

Thijs van Kessel (1983) is een ervaren bestuurder met een brede betrokkenheid. Al tijdens zijn studie in de civiel en cultuurtechniek betrad hij de lokale politiek van Oss. Sinds juni 2018 is hij daar wethouder en zet hij zich in voor verschillende beleidsterreinen. Hij is verantwoordelijk voor onder meer zorg en welzijn, verenigingen en subsidiebeleid, recreatie, toerisme en evenementen, integratie, inburgering en vluchtelingenopvang.

Bestuurlijke ervaring

Naast zijn politieke betrokkenheid heeft Van Kessel ook ervaring in andere bestuurlijke functies zoals lidmaatschap in verschillende raden en commissies op zowel lokaal als regionaal niveau. Hij heeft een actieve rol gespeeld in diverse maatschappelijke initiatieven en organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit en (sociale) veiligheid van inwoners. Hij streeft altijd naar positieve verandering met een blijvende impact.

Arbeidsveiligheid en -gezondheid

Voor railAlert is draagvlak binnen de railinfra branche essentieel om verdere stappen op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid te kunnen zetten. Daarom waren integriteit, samenwerken en omgevingsbewustzijn de belangrijkste kerncompetenties.

We hebben in Thijs van Kessel een directeur gevonden die in woord en daad de missie van onze Stichting vertegenwoordigt. Het beheer van de kernproducten van railAlert (de arbocatalogus, regelgeving, het digitaal veiligheidspaspoort en certificering), staan daarbij voorop. Van Kessel: “Ik wil werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Veiligheid in de railinfra branche is van essentieel belang. Het belangrijkste doel is dat iedereen na het werk weer veilig en gezond naar huis gaat.”

Railinfra bekende branche

Het spoor en de railinfra branche zijn Thijs van Kessel niet vreemd: “Naast mijn reguliere carrière in de civiele en cultuurtechniek tot aan het wethouderschap heb ik jarenlang ’s nachts en in de weekenden als bijbaan in het spooronderhoud gewerkt. Als je eenmaal een paar werkschoenen tussen de rails hebt versleten dan zit het spoorvirus in je bloed. Ik kijk er naar uit om te starten bij railAlert.”

We zien ernaar uit dat Thijs met zijn ruime bestuurlijke ervaring railAlert komt ondersteunen. Samen met hem hopen we de centrale rol die we innemen op het gebied van veiligheid en gezondheid bij het werken op en rondom het Nederlandse hoofd- en

lokaal spoor te versterken en de samenwerking tussen de verschillende partijen verder te verbeteren.

Start en kennismaking

Thijs van Kessel begint officieel op 1 september 2024 maar in de maanden daaraan voorafgaand start hij met verschillende kennismakingsgesprekken en overleggen.