Op zaterdag 11 november a.s. organiseert de Zonnebloem voor alle zieken, gehandicapten en kwetsbare ouderen een stamppotbuffet van 12.30 uur tot 15.00 uur in Zalencentrum Merx.  

Velen van u hebben al een persoonlijke uitnodiging van ons ontvangen, maar aangezien het aantal inwoners van Berghem groeit, wordt het soms moeilijk iedereen te kennen en te bereiken en persoonlijk uit te nodigen. Vandaar de uitnodiging op deze wijze. Behoort u tot onze doelgroep, dan willen wij graag met u kennismaken: wij willen niemand vergeten.

Vanaf 12.00 uur is de zaal open. U kunt genieten van ons buffet, waar u diverse stamppotten worden aangeboden. U kunt zo vaak opscheppen als u wilt.

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Rabobank Club Support. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij € 10,00 per persoon (dit is incl. 1 consumptie). Dit bedrag dient u bij aanmelding te voldoen. 

Opgave voor 1 november a.s. bij de voorzitter van de Zonnebloem, mevr. Gontje van Duren, Veldstraat 31.  Graag tot zaterdag 11 november!

Bij ziekte of verhindering, mits vóór 1 november a.s. doorgegeven, geldt restitutie. Daarna kan er helaas geen geld worden teruggegeven.

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur de Zonnebloem afd. Berghem