BERGHEM – Toneelvereniging AMICITIA heeft op 27 september het stuk “Stop ’t Pesten” gespeeld. Het stuk is driemaal gespeeld, telkens voor een andere groep 8 van de eerste stroming van basisschool De Fonkeling in Berghem. Het stuk is grotendeels geschreven en gespeeld door diverse leden van Amicitia, onder begeleiding van regisseur Joris Brukx. Het stuk is tot stand gekomen met hulp van de Rabo ClubSupport en in samenwerking met basisschool de Fonkeling.

Theaterliefhebbers van Berghem en omstreken kennen toneelvereniging Amicitia van de luchtige en gezellige theaterstukken die jaarlijks in de Berchplaets worden opgevoerd. Maar Amicitia doet meer dan dat. Ook maatschappelijk draagt toneelvereniging Amicitia haar steentje bij. Ditmaal een stuk zonder de lach die u normaliter van Amicitia kent.

In 2021 kwamen twee leden Marja van Lier en Ageeth Ceelen op het idee om een productie op te zetten met als doel het pesten bij kinderen tegen te gaan. Dit idee hebben we vervolgens gebruikt als onderwerp in de Rabo ClubSupport actie.

Er is gestart met intensief contact tussen toneelvereniging Amicitia en de coördinatoren en leerkrachten van de basisschool De Fonkeling. Vanuit pedagogisch oogpunt kennen de onderbouw, middenbouw en bovenbouw diverse vormen van pesten. Vervolgens is de keuze gemaakt om het stuk te maken voor de bovenbouw en onder meer het pesten via sociale media als onderwerp te gebruiken.

Daarmee kon Amicitia aan de slag. Marjolijn van Kessel en Theo Kuijpers hebben vervolgens geschreven en geschaafd aan het stuk, om daarmee een delicaat onderwerp op de juiste manier ten tonele te brengen en samen met Greetje Kuijpers hebben ze daarna veel energie gestoken in de uitwerking en vorm van het stuk. Na repetities, met medewerking van Joris Brukx, is de uiteindelijke versie tot stand gekomen.

Op 27 september is het stuk gespeeld driemaal gespeeld. Telkens voor een andere groep 8 van de eerste stroming van basisschool De Fonkeling. Het stuk gaat over het fictieve karakter Stefanie die sinds groep 1-2 wordt gepest. Was het in groep 1-2 nog onschuldig, met het verstrijken van de jaren tot aan groep 8 wordt het pesten steeds serieuzer. Het stuk laat duidelijk zien wat de impact van pesten bij kinderen kan zijn. Het stuk duurt 25 minuten en wordt gespeeld door diverse spelers van Amicitia. Begeleiding vindt plaats via het digibord en wordt afgesloten met een prachtig indringend lied, gezongen door Manja Landman.

Van 25 t/m 29 september is het de Week Tegen Pesten. De leerkrachten hebben het stuk gebruikt om het thema van Pesten te behandelen in de klas. Met behulp van kringgesprekken hebben ze direct de juiste nazorg geleverd.

Het was een bijzondere en intensieve ervaring” aldus Marij Schraven.  Het overbrengen van een serieus onderwerp aan kinderen was nieuw voor ons”, vult Marja van Lier aan. “Maar als we daarmee al één kind hebben mogen helpen is het zeer de moeite waard geweest” zeggen Maaike en Manja in koor. Het stuk zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van Rabo ClubSupport en de hulp van basisschool De Fonkeling, die wij hiervoor zeer erkentelijk zijn.