Vanaf de oprichting van www.berghem.nl in 1999 heeft de Stichting Global Village Berghem de Dorpsraad Berghem ondersteund met fotoreportages, jaaroverzichten en vermeldingen van dorpsraadactiviteiten op internet. In het verleden heeft ze mede op verzoek van de Dorpsraad het domein www.dorpsraadberghem.nl geregistreerd en de dorpsraad-website opgezet. De afgelopen jaren is de content van de website meer en meer gevuld door leden van de Dorpsraad Berghem zelf. Onlangs heeft de Dorpsraad Berghem de keuze gemaakt om voortaan ook de website zelf te gaan beheren en onderhouden.

Stichting Global Village Berghem heeft aangegeven graag mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam en de website www.dorpsraadberghem.nl maar heeft hierbij aangegeven het belangrijk te vinden dat deze domeinnaam in handen blijft van de Dorpsraad Berghem en de onafhankelijkheid van de website gewaarborgd blijft nu en in de toekomst.


Zowel de Dorpsraad als de gemeente Oss kunnen zich hier geheel in vinden en gezamenlijk is er besloten tot het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Jos Verstegen (Stichting Global Village Berghem), Judith Swinkels (gemeente Oss) en Harmen Snoeijs (Dorpsraad Berghem) hebben op 5 april 2023 deze overeenkomst ondertekend.

Stichting Global Village Berghem zalzich verder concentreren op haar eigen website www.berghem.nl. De Dorpsraad Berghem dankt Stichting Global Village Berghem voor de werkzaamheden in de afgelopen jaren.