Extra Repair café 20-12-2017

 

logo repair cafeExtra Repair Café, samen met Veilig Verkeer Nederland en Dorpsraad Berghem. De laatste keer dit jaar hebben we twee keer een Repair Café in de Berchplaets, op woensdag 20 december in de ochtend van 9.30-11.30 uur en in de avond van 19-21 uur. 

Lees meer >>>

 

Dorpsraad Berghem: iets voor jou?

Beste dorpsbewoner(s),

U weet het beste wat belangrijk is voor uw dorp en wat nog ontbreekt of wat meer aandacht vraagt. Ook kent u veel medebewoners en hun wensen en behoeften. Daarom vragen we u om lid van de dorpsraad te worden.

Denk en doe mee!

De gemeente heeft veel taken. Bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, scholen, sportlocaties en dorpscentra. Ook geeft de gemeente subsidies aan verenigingen en projecten. En we zorgen voor een veilige woonomgeving. We proberen dit zo goed mogelijk te doen. Maar we kunnen niet altijd en overal in uw dorp zijn. Daarom vraag ik u mee te denken en te doen, als lid van de dorpsraad.

Inloopspreekuren gemeentepolis AZOSS

Aan het einde van het jaar krijgt iedereen de mogelijkheid om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 af te sluiten. Een goede zorgverzekering is belangrijk, want ziek zijn kan veel geld kosten. Inwoners van Oss met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een zorgverzekering afsluiten. Deze gemeentepolis heet AZOSS. Voor vragen over de gemeentepolis AZOSS zijn er inloopspreekuren op het gemeentehuis én bij u in de buurt.

Inloopavond ontwerp Willandstraat.

We willen van de Willandstraat een 30 km/u straat maken, dat is veel veiliger.  In oktober spraken we met inwoners en naar aanleiding daarvan hebben we een ontwerp gemaakt. Wij nodigen u uit om dit ontwerp te bekijken op een inloopavond op donderdag 14 december van 19.00 tot 20.30 uur in de aula van basisschool de Fonkeling (Knolgroenveld 1, Berghem). Wij zijn benieuwd wat u van de voorgestelde aanpassingen vindt.

Planning

Als de inwoners akkoord zijn met het plan, dan kunnen we in januari 2018 starten met de voorbereidingen. De uitvoering van het plan is dan in het voorjaar van 2018.

HERINRICHTING OSSEWEG BERGHEM

Volgend jaar starten we met het opknappen van de Osseweg in Berghem. Daarvoor is een voorlopig ontwerp opgesteld. Op 21 november om 19.30 uur is er een informatieavond. Dat is in De Merx Zalencentrum, Burgemeester van Erpstraat 25, Berghem. Tijdens deze avond presenteren we het voorlopig ontwerp. Graag willen we met u over dit plan praten en uw ideeën horen. U kunt vragen stellen en uw mening geven op het plan.