INFORMATIEAVOND SPORTPARK DE KOPPELSTEEG

Gemeente Oss gaat de komende maanden aan de slag met de aanpassingen op Sportpark De Koppelsteeg in Berghem. Op maandag 19 juni is er een informatieavond.

  • 20:00 uur
  • clubgebouw van Berghem Sport
  • Osseweg 49 Berghem

Tijdens de bijeenkomst geeft aannemer Van Kessel Sport en Cultuurtechniek een presentatie over het plan. U kunt daar al uw vragen stellen. Het is geen officiële inspraakavond.   Wethouder Kees van Geffen is hierbij aanwezig.

Werkzaamheden

Het Sportpark krijgt een hele nieuwe indeling. Het nieuwe clubgebouw en hoofdtribune komen op een centralere plek te liggen. We gaan het bestaande clubhuis, tribune en kleedruimten slopen. We laten twee nieuwe natuurgrasvelden aanleggen en twee kunstgrasvelden, waaronder een kunstgraspupillenveld. Het bestaande kunstgras hoofdveld blijft zoals het is. De velden krijgen verlichting. Daarnaast verplaatsen we de toegangsweg tot de parkeerplaatsen en de ingang van het nieuwe complex.

Planning

De komende maanden starten we met de aanleg van de kunst- en natuurgrasvelden.

Ondertussen werken voorlopige ontwerp voor het clubgebouw uit tot een definitief ontwerp. De aannemer gaat hier een omgevingsvergunning voor aanvragen. De gemeenteraad moet de wijziging van het bestemmingsplan ‘Zone Oss-Berghem 2017’ op 6 juli 2017 vaststellen.  Dan kunnen we in oktober 2017 starten met de verbouwing van het clubhuis. . Het gehele complex moet voor het nieuwe voetbalseizoen 2018/2019 klaar te zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Kramer van gemeente Oss, telefoon 14 0412.