Leden Dorpsraad 2015

 

17dorpsraad

 

Email dorpsraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg de ontwikkelingen van de Dorpsraad op hun Facebook-pagina:

 

 

De huidige samenstelling van de Dorpsraad is als volgt:

15dr Eric Remmerswaal

Voorzitter
Eric Remmerswaal
Het Reut 647, 5351 TH Berghem
Tel. 0412-651704

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Berghem is een fijn dorp met een rijk verenigingsleven. Al die verenigingen doen het goed vanwege de vele vrijwilligers. Daar moeten we met elkaar trots op zijn en we moeten als Dorpsraad ons best doen om die vrijwilligers te behouden.

Ik wil voor Berghem behouden wat goed is en ik wil helpen om daar waar beter kan beter/mooier te maken. Daarnaast wil ik niet altijd wachten tot de gemeente met plannen komt, maar ik wil graag in samenwerking met de bewoners zelf met goede plannen komen. Natuurlijk wil ik ook graag met de gemeente onderwerpen aanpakken die de leefbaarheid voor alle inwoners ten goede komen.

Ik ga mijn best doen om met de andere leden van de Dorpsraad als aanjager te fungeren.

15dr Jan van Leest

Vicevoorzitter
Jan van Leest
Wilhelminasingel 42, 5351 CC Berghem
Tel. 0412-401565 / 06-16798888

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik heb reeds een aantal periodes zitting in de dorpsraad Berghem. De ervaring, die ik heb opgedaan, kan en wil ik natuurlijk goed gebruiken voor alle zaken, die de dorpsraad aangaan.

Bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van het centrum, een goede- en verkeersveilige ontsluiting van ons dorp (Zevenbergseweg, Kerkstraat, Julianastraat, Burg. van Erpstraat, Landbouwlaan). Zorgen voor een bevoorrading van de winkels, die zo min mogelijk hinder geeft.

De verandering in de zorg voor zowel de jeugd als de ouderen zal veel impact geven voor onze samenleving. Als dorpsraad zullen we ons inzetten voor de totale samenleving.

Ik ben getrouwd met Tonny Boeijen, wij hebben twee dochters, twee schoonzoons en twee kleinzoons.

15dr Bert van Deurzen

Penningmeester
Bert van Deurzen
Heistraat 1, 5351 PN Berghem
Tel. 0412-636990 / 06-29024069

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik woon sinds zeven jaar samen met mijn vrouw naar volle tevredenheid in Berghem. Ik ben geboren en getogen in Megen, getrouwd en toen in Oss gaan wonen. Vader van drie zonen en inmiddels de trotse opa van vier kleinkinderen. Ik ben ruim 38 jaar werkzaam bij de gemeentelijke overheid en momenteel in dienst bij de werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert als financieel adviseur. Daarnaast ben ik jarenlang maatschappelijk actief geweest in het bestuur van het speciaal onderwijs en was zeven jaar lid van de ledenraad van de Rabobank. Ik voel me in Berghem thuis en wil daarom iets betekenen voor de Berghemse gemeenschap. Vooral de leefbaarheid van de gemeenschap vind ik erg belangrijk. Een goed voorzieningenniveau is onontbeerlijk voor Berghem. Verder is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met de bewoners van de diverse buurten. Het is van belang om te weten wat er in de gemeenschap van Berghem leeft.

Het takenpakket van mij binnen de Dorpsraad is onder andere: ‘penningmeester’; ‘openbare ruimte en verkeer’; ‘zorg en welzijn’ en ‘aanspreekpunt voor het buitengebied’.

De komende periode wil ik samen met de andere dorpsraadsleden eraan werken, dat Berghem een goede plek is en blijft om in te wonen.

15dr Marianne Dreese

Secretaris
Marianne Dreese-van Leth
Maanstraat 19, 5351 GW Berghem
Tel. 06-26979796

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een derde termijn neem ik deel aan de dorpsraad, wederom als secretaris. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen, maar woon inmiddels al meer dan 40 jaar in Berghem, samen met mijn echtgenoot. Wij hebben een zoon en dochter. Ik was achtereenvolgens radiologisch laborante en medisch secretaris in het Wilhelminaziekenhuis en UMC St. Radboud, vervolgens heb ik in Berghem als zelfstandig pedicure en freelance verslaggever gewerkt, waarbij ik Berghem en zijn bewoners goed heb leren kennen. Ik heb veel mensen mogen interviewen die, op wat voor manier ook, van belang zijn voor Berghem in al zijn facetten. Als vrijwilliger was ik actief in het bestuur van ‘Vrouwen van Nu’, afdeling Berghem (vroegere KVO) en zit nog steeds in het bestuur van de werkgroep Internationale Vrouwendag Oss, mede-initiatiefnemer voor het Steunpunt Huiselijk Geweld. Ik heb Berghem in mijn hart gesloten en ik vind het contact met de bewoners, vooral voor het werk van de dorpsraad, cruciaal. Ik zal mij weer met hart en ziel inzetten voor de belangen van Berghem.

15dr Anuschka van Oss

Secretaris
Anuschka van Oss-Boeyen
Dotterbloem 24, 5351 MB Berghem
Tel.: 0412-628724

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinds 2010 woon ik met veel plezier samen met mijn man en 2 zoons in Berghem. In deze tijd heb ik Berghem ervaren als een bruisend dorp, waar vele activiteiten georganiseerd worden. In de dorpsraad wil ik mijn steentje bijdragen om dit in stand te houden. Verder denk ik graag mee over zaken die de leefbaarheid in het dorp aangaan. In de dorpsraad vervul ik samen met Marianne de functie van secretaris, verder zal ik me vooral bezighouden met de openbare ruimte en verkeer.

15dr Sandra Bouwman

Lid
Sandra Bouwman
Tarwestraat 80, 5351 MK Berghem
Tel.: 0412-403009

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben geboren in Bunnik en daarna naar Den Bosch verhuisd waar ik ben opgegroeid. Sinds 2006 woon ik met mijn man en kinderen in de Piekenhoef in Berghem. Na 18 jaar in Den Bosch te hebben gewerkt als administratief medewerker bij Lenze Aandrijftechniek heb ik j 1 jaar gewerkt als secretaresse afdelingshoofd in Ziekenhuis Bernhoven. I.v.m. de fusie tussen Bernhoven Oss en Veghel ben ik gaan werken bij Clinical Devices / AngioDynamics als medewerker Customer Service. Van 2008 t/m 2012 ben ik voorzitter geweest van het Oranje Comité in Berghem. Op bassischool de Fonkeling ben ik 3 jaar de penningmeester geweest. Ook ben ik 8 jaar organisator van de collecte van de Brandwondenstichting en 2 jaar voor de Nierstichting geweest in Berghem. Nu ben ik nog actief als vrijwilliger in de Berchplaets waar ik bij diverse activiteiten help en me inzet in de Decogroep. Ik wil in de dorpsraad me nog meer gaan inzetten voor de leefbaarheid voor alle bewoners van Berghem.

17dr Rogier Strik

Lid
Roger Strik
Het Reut 6, 5351 TA Berghem
Tel.: 06-31037511

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen met mijn vrouw en zoon woon ik met veel plezier in Berghem. We zijn allebei tevens lid van EHBO Berghem en worden zo bij diverse evenementen ingezet. Hierbij hebben we gezien dat Berghem een prachtig verenigingsleven heeft. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om eens mee te lopen met een buurtpreventie; dit was een leuke ervaring, waardoor ik eigenlijk bij elke buurtpreventie van de partij ben. Toen Eric Remmerswaal het erg druk kreeg als voorzitter ben ik samen met Tonny en Tiny de buurtpreventie gaan organiseren. Ik heb ook regelmatig de openbare vergaderingen van de dorpsraad bezocht en zag hierdoor, dat de dorpsraad een mooi instrument is dat bruggen kan bouwen tussen de gemeente en bewoners. Ik luister graag naar mensen en probeer daar waar ik kan te helpen; dat is ook de reden dat ik kaderlid ben bij de FNV. Het kaderwerk van FNV en de dorpsraad lijken in dat opzicht wel een beetje op elkaar; je probeert om het voor een ieder beter te maken, ook rekening houdend met de belangen van een ander. Ik ga mij voor de Berghemse gemeenschap in zetten om de leefbaarheid van Berghem op peil te houden, maar nog liever te verhogen.

 

EN WAT DOET DE DORPSRAAD DAN ZOAL…


Grofweg valt het werk van de Dorpsraad in 2 delen uiteen. Aan de ene kant heeft het een adviesfunctie, gevraagd en ongevraagd, vooral richting het college van B&W. Vaak in het kader van formele procedures, zoals een recreatie-, of een bestemmingsplan. Maar waar nodig maakt de Dorpsraad ook zelf plannen.
Aan de andere kant houdt de Dorpsraad zich bezig met en ondersteunen van zaken die de leefbaarheid in het dorp Berghem aangaan. En leefbaarheid is dan een breed begrip, waaronder vallen het plezierig wonen, de zorg voor ruimte en groen, aandacht voor veiligheid in de woonomgeving, zorg voor de verkeersveiligheid, het stimuleren van het verenigingsleven, het voorkomen van overlast, oog voor ouderenvoorzieningen, het ondersteunen van activiteiten, etc. Als voorbeelden van zaken die mede onder visie of met steun van de Dorpsraad van 2006 t/m 2014 tot stand zijn gekomen kunnen o.a. worden genoemd:

 • het mede doen opstellen van het Dorpsplan Berghem
 • de oprichting van de Vereniging Jong Berghem Bouwt tbv jongeren om in Berghem in eigen beheer woningen te bouwen, met daaraan gekoppeld de toezegging van de Gemeente Oss dat in het Reut en Fase III Piekenhoef grond beschikbaar wordt gesteld
 • het behouden via vastlegging in de structuurvisie van de gemeente Oss van de Groene Zone tussen Berghem en Oss waardoor Berghem als Dorp herkenbaar blijft
 • advisering over de inrichting en verbetering van de N329
 • het ondersteunen van buurtwerkT-projecten
 • buurtpreventie in samenwerking met de politie

Voor de komende periode zullen o.a. als belangrijke onderwerpen aandacht krijgen:

 • uitwerking van het Centrumplan
 • de voortgang van Piekenhoef en de zorg voor een goede (sociale) samensmelting van deze wijk met het gehele dorp Berghem
 • het volgen van de bouwactiviteiten in het Reut
 • aandacht voor de ontwikkeling van wijkactiviteiten door buurtverenigingen
 • het instandhouden en uitbouwen van een servicepunt in de Berchplaets
 • op de voet volgen herinrichting Zevenbergseweg
 • continueren van de buurtpreventie
 • initiëren van de zorgcoöperatie
 • buurtwerkT-projecten
 • ondersteunen van projecten op scholen voor de jeugd in verband met alcohol en drugspreventie

ONDERWERPEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR BERGHEM EN DIE DE DORPSRAAD VOOR U, MAAR VOORAL SAMEN MET U, WIL BEHARTIGEN.

 

Taakvelden (dagelijks bestuur)

Leden

Voorzitter
- Voorzitten vergaderingen
- Vertegenwoordigen DR in openbare aangelegenheden en overleggen
- Algemeen aanspreekpunt


Eric Remmerswaal

Vicevoorzitter
- Vervangen voorzitter bij afwezigheid vergaderingen en openbare gelegenheden.

Jan van Leest

Secretariaat
- Algemene correspondentie
- Postbehandeling
- Agendering en verslaglegging

Marianne Dreese / Anuschka van Oss

Penningmeester
- Afwikkeling financiële aangelegenheden
- Bewaken voortgang financiële middelen en advisering subsidies.
- Beheer kleine kas
- Opstellen begroting en jaarrekening

Bert van Deurzen (plv. Sandra Bouwman)

Agendacommissie

Dagelijks bestuur

   

Taakvelden algemeen

Leden

Wijkgerichte zaken/Leefbaarheid
- Wijkschouw
- Buurtwerkt
- Bewonerscontacten

Allen

Jeugd en ouderen
- JOP ontwikkelingen
- Samenwerking scholen

Sandra Bouwman
Jan van Leest
Marianne Dreese
(Roger Strik samen met Sandra Bouwman, Drank & Drugs)

Openbare ruimte en verkeer
- Bestemmingsplannen
- Berchplaets
- Verkeerszaken/mobiliteit
- Openbaar vervoer

Allen

WMO, zorgcoöperatie, sociale wijkteams

Bert van Deurzen
Jan van Leest
Marianne Dreese

Subsidieverlening

Bert van Deurzen
Sandra Bouwman
Jan van Leest

Organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst

Allen

Organisatie thema-avonden

Allen

Communicatie

Marianne Dreese
Anuschka van Oss
Met ondersteuning van Sandra Bouwman

   

Contactpersoon vanuit de Dorpsraad voor:

 

- Oranjecomité en werkgroep Dodenherdenking

Marianne Dreese
Sandra Bouwman

- Motorcrossterrein

Jan van Leest
Bert van Deurzen

- Stichting Beeldend Berghem / kunst algemeen

Marianne Dreese
Anuschka van Oss

- Werkgroep Bosomvorming

Bert van Deurzen
Marianne Dreese

- Stichting Sinterklaas-intocht

Jan van Leest
Sandra Bouwman

- Bijeenkomst Verlichte Optocht

Jan van Leest
Marianne Dreese
Sandra Bouwman
Bert van Deurzen

- Buurtpreventie

Roger Strik
Eric Remmerswaal
Jan van Leest
Marianne Dreese

- Buurt-WhatsApp-groepen

Marianne Dreese
Eric Remmerswaal
Sandra Bouwman

- Centrumplan en Servicepunt Berchplaets

Eric Remmerswaal
Bert van Deurzen
Jan van Leest
Marianne Dreese

- SpaanderStraatsche Akkers

Eric Remmerswaal
Jan van Leest
Marianne Dreese

- Windmolenpark / Mestfabriek

Eric Remmerswaal
Jan van Leest
Bert van Deurzen
Roger Strik

- Klankbordgroep Piekenhoef / buurtvereniging Berghem Zuid

Sandra Bouwman
Anuschka van Oss

- Buurtvereniging 't Reut

Eric Remmerswaal
Roger Strik

- Buurtverenigingen "Oud-Berghem"

Jan van Leest
Marianne Dreese

- Buurtverenigingen in het buitengebied

Bert van Deurzen